Det kan De Personlige Hjælpere gøre for dig

Når du overdrager arbejdsgiveransvaret for din BPA ordning til os, skal du ikke længere bekymre dig om følgende administrative opgaver:

•    Udarbejdelse af hjælperprofil, der er en beskrivelse af den hjælper, der bedst opfylder dine behov
•    Annoncering efter hjælpere
•    Screening af ansøgninger med afsæt i hjælperprofilen. Du beslutter selvfølgelig selv, hvilke hjælpere du i  sidste ende vil ansætte
•    Udarbejdelse af kontrakter til hjælpere
•    Opsigelse af hjælpere efter de gældende regler
•    Lovmæssig forsikring af dine hjælpere
•    Lønadministration og indbetaling til pension
•    Indbetaling af Skat, feriepenge, ATP, AER, AES og bidrag til barselsfond
•    Den årlige arbejdspladsvurdering (APV)
•    Det årlige regnskab til kommunen efter gældende regler
•    Hjælp til arbejdslederrollen i det omfang du ønsker

Samtidig sikrer vi i samarbejde med din kommune, at der altid er 100 procent vikardækning ved ferie og sygdom med handicaphjælpere med respiratorkursus.