Det kan De Personlige Hjælpere gøre for dig

Når du overdrager arbejdsgiveransvaret for din BPA ordning til os, skal du ikke længere bekymre dig om følgende administrative opgaver:

•    Udarbejdelse af hjælperprofil, der er en beskrivelse af den hjælper, der bedst opfylder dine behov
•    Annoncering efter hjælpere
•    Screening af ansøgninger med afsæt i hjælperprofilen. Du beslutter selvfølgelig selv, hvilke hjælpere du i  sidste ende vil ansætte
•    Udarbejdelse af kontrakter til hjælpere
•    Opsigelse af hjælpere efter de gældende regler
•    Lovmæssig forsikring af dine hjælpere
•    Lønadministration og indbetaling til pension
•    Indbetaling af Skat, feriepenge, ATP, AER, AES og bidrag til barselsfond
•    Den årlige arbejdspladsvurdering (APV)
•    Det årlige regnskab til kommunen efter gældende regler
•    Hjælp til arbejdslederrollen i det omfang du ønsker

Samtidig sikrer vi, at der altid er 100 procent vikardækning ved ferie og sygdom med handicaphjælpere med respiratorkursus. Hvis du ønsker os med til dine personalemøder, deltager vi også i dem.