Det kan vi hjælpe dig med

I henhold til Serviceloven kan vi hjælpe kommunen med at tage ansvar for administrationen af handicapordninger på følgende områder:

Hjemmehjælp og hjemmepleje som borgeren selv antager
• Serviceloven § 95

BPA ordning

• Serviceloven (§ 95) og § 96

Afløsning i hjemmet
• Serviceloven § 84

Aflastningsordninger
• Serviceloven § 41 for hjemmeboende børn og unge
• Serviceloven § 85 for hjemmeboende voksne