Vores brugere

Som handicaphjælper hos os vil du typisk komme til at arbejde med brugere, der har scleroseALSmuskelsvind eller spastikere og tetraplegikere.

En række af vores brugere er respiratorbruger. Skal du arbejde hos dem, bliver du sendt på respiratorkursus, så du aldrig er i tvivl om, hvordan du skal hjælpe din bruger.

Arbejdstider og længden af vagterne varierer fra borger til borger og bestemmes bl.a. af hvor mange timer borgeren har fået bevilliget og hvor på døgnet timerne lligger.

Vores brugere er både mænd, kvinder og børn.